Colzyx presenterar härmed årsredovisning för perioden 1 maj -22 tom 30 april -23

Länk till årsredovisningen hittar du HÄR och revisionsberättelse hittar du HÄR